ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับงานจ้างเหมาเอกชนบริการดูแลและบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร (ไม่รวมอะไหล่และอุปกรณ์) ยี่ห้อ FUJI จำนวน ๒ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ระยะเวลา ๖ เดือน (๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 มี.ค. 2564
25
22
x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคใต้
  • ภาคตะวันออก
ตกลง