การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปีของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2564
5 เม.ย. 2564
275
0
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปีของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปีของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2564

กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปีของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปีของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ห้อง 134-135) โดยมี นายสำราญ สาราบรรณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน 

 

x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคใต้
  • ภาคตะวันออก
ตกลง