คณะทำงานฝ่ายฝึกซ้อมเกษตรกรผู้เข้ารับพระราชทานรางวัลและนำเกษตรกรเข้าร่วมงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
9 เม.ย. 2564
246
0
รองปลัดฯ อำพันธุ์ ประชุมคณะทำงานฝ่ายฝึกซ้อมเกษตรกรผู้เข้ารับพระราชทานรางวัลและนำเกษตรกรเข้าร่วมงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
คณะทำงานฝ่ายฝึกซ้อมเกษตรกรผู้เข้ารับพระราชทานรางวัลและนำเกษตรกรเข้าร่วมงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
คณะทำงานฝ่ายฝึกซ้อมเกษตรกรผู้เข้ารับพระราชทานรางวัลและนำเกษตรกรเข้าร่วมงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานฝ่ายฝึกซ้อมเกษตรกรผู้เข้ารับพระราชทานรางวัลและนำเกษตรกรเข้าร่วมงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ในฐานะประธานคณะทำงานฯ โดยมีคณะทำงานจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วม ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร

ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา หารือโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกซ้อมเกษตรกรฯ การมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงาน กิจกรรมการฝึกซ้อมเกษตรกรผู้เข้าเฝ้ารับพระราชทานรางวัล วิธีการฝึกซ้อมเกษตรกรผู้เข้าเฝ้าฯ ขั้นตอนเข้ารับพระราชทานรางวัล รวมถึงมาตรการป้องกันและการตรวจหาเชื้อโรคโควิด-19 เพื่อให้การดำเนินการดำเนินงานพระราชพิธีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คล่องตัวและประสบความสำเร็จ รวมถึงเป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19

x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคใต้
  • ภาคตะวันออก
ตกลง