ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับจ้างเหมาเอกชนบริการดูแลและบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร (ไม่รวมอะไหล่และอุปกรณ์) ยี่ห้อ THYMAN จำนวน ๑ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ระยะเวลา ๕ เดือน (๑ พฤษภาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 เม.ย. 2564
42
22
x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคใต้
  • ภาคตะวันออก
ตกลง