ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมเปลี่ยนท่อน้ำทิ้งของห้องเตรียมอาหาร อาคาร 1 ชั้น 4 (ด้านทิศใต้ ฝั่งกองคลัง) สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 เม.ย. 2564
19
4
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมเปลี่ยนท่อน้ำทิ้งของห้องเตรียมอาหาร อาคาร 1 ชั้น 4 (ด้านทิศใต้ ฝั่งกองคลัง) สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคใต้
  • ภาคตะวันออก
ตกลง