นายอรุณชัย พุทธเจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมการแก้ไขปัญหาราคาผลไม้ภาคใต้ตกต่ำ ในเขตตรวจราชการที่ 5 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom เพื่อบูรณาการแก้ไขปัญหาราคาผลไม้ภาคใต้ตกต่ำ
30 ก.ค. 2564
29
0
นายอรุณชัย พุทธเจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมการแก้ไขปัญหาราคาผลไม้ภาคใต้ตกต่ำ ในเขตตรวจราชการที่ 5 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom เพื่อบูรณาการแก้ไขปัญหาราคาผลไม้ภาคใต้ตกต่ำ
นายอรุณชัยพุทธเจริญผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายอรุณชัย พุทธเจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมการแก้ไขปัญหาราคาผลไม้ภาคใต้ตกต่ำ ในเขตตรวจราชการที่ 5 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom เพื่อบูรณาการแก้ไขปัญหาราคาผลไม้ภาคใต้ตกต่ำ

“นายอรุณชัย พุทธเจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมการแก้ไขปัญหาราคาผลไม้ภาคใต้ตกต่ำ เขตตรวจราชการที่ 5”          

     วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายอรุณชัย พุทธเจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมการแก้ไขปัญหาราคาผลไม้ภาคใต้ตกต่ำ ในเขตตรวจราชการที่ 5 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom เพื่อบูรณาการแก้ไขปัญหาราคาผลไม้ภาคใต้ตกต่ำ สรุปประเด็นสำคัญ ดังนี้

1. ให้เพิ่มช่องทางการตลาด ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ให้มากขึ้นจากเดิมที่มีอยู่ เพื่อรองรับผลผลิตจะออกมากในเดือนสิงหาคม 2564 

2. ให้สนับสนุนและประสานกับล้ง ในการรับซื้อผลผลิตของเกษตรกร พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกในการดำเนินการ

3. ให้เพิ่มการประสานงานการจับคู่ธุรกิจกับร้านค้าปลีกและ Modern Trade

4. ใช้กลไกของคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาอันเนื่องมาจากผลผลิตการเกษตรระดับจังหวัด (คพจ.) ในการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการให้กระจายสินค้าเพื่อการส่งออกและบริโภคภายในประเทศ

5. ให้หน่วยเกษตรและสหกรณ์จังหวัด เขตตรวจราชการที่ 5 บูรณาการช่วยเหลือเกษตรกร โดยจัดให้มีการกระจายผลผลิตออกสู่ตลาดทุกช่องทาง

6. ให้รายงานตามแบบรายงานทุกวันพฤหัสบดี

x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคใต้
  • ภาคตะวันออก
ตกลง