นายมนัส กำเนิดมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 2
30 ก.ค. 2564
56
0
นายมนัส กำเนิดมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 2
นายมนัสกำเนิดมณีผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายมนัส กำเนิดมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 2

นายมนัส  กำเนิดมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการตรวจติดตามผลการดำเนินงานฯ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ เขตตรวจราชการที่ 6

                วันศุกร์ ที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายมนัส  กำเนิดมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 รอบที่ 2 (เขตตรวจราชการที่ 6) ร่วมกับเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่ ตรัง พังงา ระนอง ภูเก็ต และจังหวัดสตูล

                เพื่อชี้แจง ทำความเข้าใจร่วมกันในการตรวจราชการ และการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ฯ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 2 (เขตตรวจราชการที่ 6)  โดยเป็นการติดตามในรูปแบบออนไลน์

                ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมรับทราบแนวทางการกระจายผลไม้ (มังคุด) และความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ด้วย

x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคใต้
  • ภาคตะวันออก
ตกลง