พิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมที่สำคัญ
10 พ.ย. 2564
52
0
พิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมที่สำคัญ
พิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมที่สำคัญ
พิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมที่สำคัญ
พิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมที่สำคัญ
*************************
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นายอำไพ ประเสริฐสังข์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย ให้การต้อนรับ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย (นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์) ประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัดหนองคาย โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมที่สำคัญ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโกโก้ ณ โรงแรมหนองคายธาวิลล่า อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
โดยมีเป้าหมายเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจำนวน 100 คน
ตกลง