ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2564
25 พ.ย. 2564
71
0
ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด
ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2564

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.30 น. นายอำไพ ประเสริฐสังข์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย ร่วมกับคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.) โดยมีนางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานการประชุม ในการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาระบบปฎิทินผลการผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัด เพื่อการบริหารจัดการความมั่นคงอาหารและโภชนาการ ตลอดจนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตรเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศของแม่น้ำโขงระดับจังหวัดหนองคาย ปี 2564-2570 ณ ห้องประชุมเทวาภิบาล ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ชั้น 4

ตกลง