ระวัง โรคเน่าคอดิน (เชื้อรา Pythium spp.) ในผักตระกูลกะหล่ำและผักกาด
29 พ.ย. 2564
13
0
ระวัง โรคเน่าคอดิน (เชื้อรา Pythium spp.)
ระวังโรคเน่าคอดิน(เชื้อราPythiumspp.)ในผักตระกูลกะหล่ำและผักกาด
ระวัง โรคเน่าคอดิน (เชื้อรา Pythium spp.) ในผักตระกูลกะหล่ำและผักกาด

ระวัง โรคเน่าคอดิน (เชื้อรา Pythium spp.) ในผักตระกูลกะหล่ำและผักกาด (เช่น กะหล่ำปลี กะหล่ำดอก บรอกโคลีผักกาดขาว ผักกาดหัว ผักฮ่องเต้ ผักหางหงษ์ ผักกวางตุ้ง คะน้า เป็นต้น) สภาพอากาศในช่วงนี้อากาศเย็นในตอนกลางคืนและมีหมอกในตอนเช้า เตือนผู้ปลูกผักตระกูลกะหล่ำและผักกาด (เช่น กะหล่ำปลี กะหล่ำดอก บรอกโคลีผักกาดขาว ผักกาดหัว ผักฮ่องเต้ ผักหางหงษ์ ผักกวางตุ้ง คะน้า เป็นต้น) ในระยะ ต้นกล้า รับมือโรคเน่าคอดิน (เชื้อรา Pythium spp.)

ตกลง