ตกลง
ติดตามปริมาณน้ำในแม่น้ำวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
28 ต.ค. 2563
12
0
ติดตามปริมาณน้ำในแม่น้ำวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
ติดตามปริมาณน้ำในแม่น้ำวังทอง
ติดตามปริมาณน้ำในแม่น้ำวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่ติดตามปริมาณน้ำในแม่น้ำวังทอง ณ ประตูระบายน้ำอัดน้ำกลางคลองแม่น้ำวังทอง และคลองสาขา ตำบลแม่ระกา ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อประเมินปริมาณการระบายน้ำในแม่น้ำและคลองสาขาผ่านตัวอาคารให้มีประสิทธิภาพ โดยรักษาระดับน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมต่อสถานการณ์น้ำในปัจจุบัน และจะสามารถรองรับปริมาณน้ำได้มากขึ้นด้วย

MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image