ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดระยอง ที่ใช้สนับสนุนการตรวจราชการและ ครม.สัญจร(เดือนมิถุนายน 2563)
3 ก.ค. 2563
65
92
ตกลง