ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดระยอง ที่ใช้สนับสนุนการตรวจราชการและ ครม.สัญจร (เดือนกันยายน 2563)
5 ต.ค. 2563
55
85
ตกลง