ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดระยอง ที่ใช้สนับสนุนการตรวจราชการและ ครม.สัญจร (เดือนพฤศจิกายน 2563)
2 ธ.ค. 2563
58
67
ตกลง