ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดระยอง ที่ใช้สนับสนุนการตรวจราชการและ ครม.สัญจร (เดือนธันวาคม 2563)
5 ม.ค. 2564
50
56
ตกลง