สถานการณ์น้ำจังหวัดสกลนคร ณ วันที่ 29 เมษายน 2563
29 เม.ย. 2563
95
168
ตกลง