ตกลง
เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม เข้ารับการอบรมการทำหน้ากากอนามัยผ้า เพื่อแจกจ่ายต่อไป
19 มี.ค. 2563
24
0
เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม เข้ารับการอบรมการทำหน้ากากอนามัยผ้า เพื่อแจกจ่ายต่อไป
เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม
เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม เข้ารับการอบรมการทำหน้ากากอนามัยผ้า เพื่อแจกจ่ายต่อไป

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. นางสาวกัณฐชา วิญญูวิริยวงศ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม มอบ นางสาวเบ็ญจมาศ อู่อ่อน หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ เข้ารับการอบรมการทำหน้ากากอนามัยผ้า โดยวิทยากรจาก กศน.จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อนำความรู้กลับไปทำหน้ากากอนามัยผ้าแจกจ่ายต่อไป ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม "หน้ากากผ้า ทำได้เอง ซักง่ายใช้สะดวก"