ตกลง
ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง มิให้มีการแอบอ้างในการใช้ชื่อลิ้นจี่ค่อมสมุทรสงคราม และ/หรือ ส้มโอขาวใหญ่สมุทรสงคราม ให้ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายสินค้า และใช้เครื่องชั่งตวงวัดที่เที่ยงตรง
27 มี.ค. 2563
17
0
ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง มิให้มีการแอบอ้างในการใช้ชื่อลิ้นจี่ค่อมสมุทรสงคราม และ/หรือ ส้มโอขาวใหญ่สมุทรสงคราม ให้ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายสินค้า และใช้เครื่องชั่งตวงวัดที่เที่ยงตรง
ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม
ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง มิให้มีการแอบอ้างในการใช้ชื่อลิ้นจี่ค่อมสมุทรสงคราม และ/หรือ ส้มโอขาวใหญ่สมุทรสงคราม ให้ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายสินค้า และใช้เครื่องชั่งตวงวัดที่เที่ยงตรง

ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง มิให้มีการแอบอ้างในการใช้ชื่อลิ้นจี่ค่อมสมุทรสงคราม และ/หรือ ส้มโอขาวใหญ่สมุทรสงคราม ให้ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายสินค้า และใช้เครื่องชั่งตวงวัดที่เที่ยงตรง