ตกลง
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาปลากะพงขาวล้นตลาดและราคาตกต่ำ
23 มี.ค. 2563
14
0
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาปลากะพงขาวล้นตลาดและราคาตกต่ำ
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาปลากะพงขาวล้นตลาดและราคาตกต่ำ

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางสาวกัณฐชา วิญญู วิริยวงศ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม นางสาวเบ็ญจมาศ อู่อ่อน หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร ว่าที่ร้อยตรีอานนท์ วิเศษสิงห์ หัวหน้ากลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและโครงพิเศษ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาปลากะพงขาวล้นตลาดและราคาตกต่ำ โดยมีนายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชุม ที่ประชุมรายงานสถานการณ์ทั่วไปของการเลี้ยงปลากะพงขาวในจังหวัดสมุทรสงคราม ข้อมูลกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ปลากะพงขาวที่เข้าร่วมโครงการ และที่ประชุมร่วมกันพิจารณาหาแนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาปลากะพงขาวราคาตกต่ำ ณ ห้องประชุมบางคนที ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม