ตกลง
ราคาขายส่งผลไม้นำเข้า ณ. ตลาดเจียซิง มณฑลเจ้อเจียงประจำเดือนเมษายน 2563
4 มิ.ย. 2563
27
26
ราคาขายส่งผลไม้นำเข้า ณ. ตลาดเจียซิง มณฑลเจ้อเจียงประจำเดือนเมษายน 2563