ประกาศผลการคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ และการจ้างงานระดับตำบล ตามโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดสงขลา ระยะที่ 1-3 (เพิ่มเติม)
16 พ.ย. 2563
96
119
ประกาศผลการคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
ประกาศผลการคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ และการจ้างงานระดับตำบล ตามโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดสงขลา ระยะที่ 1-3 (เพิ่มเติม)

ประกาศผลการคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ และการจ้างงานระดับตำบล

ตามโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดสงขลา ระยะที่ 1-3  (เพิ่มเติม)

ตกลง