ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 4/2564
20 ก.ค. 2564
222
816
ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ
ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 4/2564

เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 4/2564


วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. ผ่านระบบการประชุมทางไกล Zoom Meeting

ตกลง