ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดสงขลา วันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น.
17 ก.ย. 2564
121
387
ตกลง