สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2563
3 ส.ค. 2563
35
21
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2563

ตกลง