สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2562
27 ธ.ค. 2562
225
63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562

ตกลง