สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต
9 มี.ค. 2564
134
15
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ในวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

และเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ณ ลานกิจกรรม สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ถนนกาญจนนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ตกลง