คำชี้แจงเพิ่มเติม สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา เกี่ยวกับการสอบพนักงานราชการเฉพาะกิจ
6 ส.ค. 2564
1,113
609
คำชี้แจงเพิ่มเติม
คำชี้แจงเพิ่มเติม สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา เกี่ยวกับการสอบพนักงานราชการเฉพาะกิจ

                                                            คำชี้แจงเพิ่มเติม สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา

ให้ผู้ที่มีรายชื่อเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตามประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจจังหวัดสงขลา เรื่อง กำหนดวัน เวลาสถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถณะ เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2564

    เป็นการสอบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom ให้ผู้เข้าสอบเตรียมความพร้อม
ณ สถานที่ตั้งที่มีความพร้อมของตนเอง   (บ้านตัวเอง/สถานที่ที่เหมาะสม)

 

 

ผู้เข้าสอบต้องเตรียมและแจ้งบัญชี E-mail (Gmail) เท่านั้น

     1. ให้ผู้เข้าสอบ แจ้งบัญชี E-mail (Gmail) เท่านั้น   ผ่านลิงค์นี้  https://forms.gle/h43QL93y762aJFXy5

     2. กรณีผู้เข้าสอบไม่มีบัญชี E-mail (Gmail) ให้ทำการสมัคร Gmail (สามารถศึกษาคู่มือที่แนบมาพร้อมนี้)
          และแจ้งแจ้งบัญชี
E-mail (Gmail) เท่านั้น   ผ่านลิงค์นี้  https://forms.gle/h43QL93y762aJFXy5

ภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2564

ตกลง