ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายเมล็ดพัธุ์ ถั่วเขียว ข้าวโพดฝักสด
18 ต.ค. 2564
36
0
ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท
ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายเมล็ดพัธุ์ ถั่วเขียว ข้าวโพดฝักสด
ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายเมล็ดพัธุ์
อัพเดทข้อมูลเมล็ดพันธุ์ ถั่วเขียว ข้าวโพดฝักสด คงเหลือ
โทร 056405080
(ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564)
ที่มา : ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท
ตกลง