ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ปลูกพืชยืนต้น ที่มา : กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
16 พ.ย. 2564
245
92
ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ปลูกพืชยืนต้น
ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ปลูกพืชยืนต้น ที่มา : กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ปลูกพืชยืนต้น

ที่มา : กรมส่งเสริมการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

0.5372 seconds
ตกลง