รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564
3 ก.พ. 2564
29
11
รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564
รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564

รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564

 

ที่มา: ตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา การยางแห่งประเทศไทย

ตกลง