ขอแสดงความยินดีกับปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2563
14 เม.ย. 2563
437
766
ขอแสดงความยินดีกับปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2563
ขอแสดงความยินดีกับปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2563

1. นายสุทัศน์ รอดคลองตัน ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
2. นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น
3. นายปรีชา ศิริ ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่าย

MOAC Image
ตกลง