แนวทางบริหารจัดการ"พาราควอต" และ"คลอร์ไพริฟอส"
25 ส.ค. 2563
95
0
แนวทางบริหารจัดการพาราควอต และคลอร์ไพริฟอส
แนวทางบริหารจัดการ"พาราควอต" และ"คลอร์ไพริฟอส"

ผู้ใดมีไว้ครอบครองก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ต้องส่งคืนให้ร้านค้าที่ซื้อมาภายใน 90 วัน (ไม่เกินวันที่ 29 สิงหาคม 2563) ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือทั้งปรับไม่เกิน 1,000,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ facebook : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย หรือติดต่อโทร 055-681384 กลุ่มบริการวิชาการ ศูนย์วิจัยและพัมนาการเกษตรสุโขทัย

ตกลง