ช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศที่เกิดจากการเผา ด้วยการแจ้งเหตุการเผา ผ่านแอปพลิเคชั่น Traffy Fondue
9 มี.ค. 2563
160
0
ช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศที่เกิดจากการเผา
ช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศที่เกิดจากการเผา ด้วยการแจ้งเหตุการเผา ผ่านแอปพลิเคชั่น Traffy Fondue

เพื่อป้องกันและลดปัญหามลพิษทางอากาศที่เกิดจากการเผาทุกชนิดในพื้นที่ จึงขอความในการเฝ้าระวัง สอดส่อง และแจ้งการพบเหตุการณ์เผาที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศในพื้นที่ โดยสามารถติดตั้งและศึกษาการใช้งานในระบบแอปพลิเคชั่น Traffy Fondue ได้ตาม ลิ้งค์ด้านล่างนี้
- วีดีโอ คู่มือติดตั้งแอปพลิเคชั่นและวิธีการแจ้งเหตุการณ์  http://www.ppb.moi.go.th/midev07/upload/people.mp4

ตกลง