สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
20 ส.ค. 2563
67
85
ตกลง