ตกลง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเตรียมและตกแต่งสถานที่สำหรับฝึกอบรมอำเภอเมืองสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ก.ค. 2563
9
3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเตรียมและตกแต่งสถานที่สำหรับฝึกอบรมอำเภอเมืองสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง