ตกลง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเตรียมและตกแต่งสถานที่สำหรับฝึกอบรม อำเภอคีรีมาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ก.ค. 2563
3
4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเตรียมและตกแต่งสถานที่สำหรับฝึกอบรม อำเภอคีรีมาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง