ตกลง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเตรียมและตกแต่งสถานที่สำหรับฝึกอบรมอำเภอบ้านด่านลานหอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ก.ค. 2563
6
6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเตรียมและตกแต่งสถานที่สำหรับฝึกอบรมอำเภอบ้านด่านลานหอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง