ตกลง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเตรียมและตกแต่งสถานที่สำหรับฝึกอบรมอำเภอทุ่งเสลี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ก.ค. 2563
5
2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเตรียมและตกแต่งสถานที่สำหรับฝึกอบรมอำเภอทุ่งเสลี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง