ตกลง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อของสมนาคุณในการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกรฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ก.ค. 2563
6
5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อของสมนาคุณในการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกรฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง