ตกลง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงาน ระดับ 9 จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ก.ค. 2563
9
7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงาน ระดับ 9 จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง