ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดสถานที่พร้อมประดับตกแต่งสถานที่เพื่อจัดนิทรรศการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ก.ค. 2563
38
17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดสถานที่พร้อมประดับตกแต่งสถานที่เพื่อจัดนิทรรศการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตกลง