ตกลง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดสถานที่พร้อมประดับตกแต่งสถานที่เพื่อจัดนิทรรศการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ก.ค. 2563
8
4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดสถานที่พร้อมประดับตกแต่งสถานที่เพื่อจัดนิทรรศการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง