ตกลง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภค (น้ำดื่ม) ประจำเดือนสิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ก.ค. 2563
9
3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภค (น้ำดื่ม) ประจำเดือนสิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง