ตกลง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานประเภทหนังสือพิมพ์ ประจำเดือนสิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ก.ค. 2563
5
3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานประเภทหนังสือพิมพ์ ประจำเดือนสิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง