ตกลง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เฝ้าระวังโรคใบด่างมันสำปะหลัง จำนวน 10 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 ส.ค. 2563
9
8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เฝ้าระวังโรคใบด่างมันสำปะหลัง จำนวน 10 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง