ตกลง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q-Restaurant) ปีงบประมาณ 2563 (ชุดทดสอบหายาฆ่าแมลง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ส.ค. 2563
6
3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q-Restaurant) ปีงบประมาณ 2563 (ชุดทดสอบหายาฆ่าแมลง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง