ตกลง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้อง VDO จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ส.ค. 2563
9
9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้อง VDO จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง