ตกลง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ขอเชิญชวนเกษตรกรและผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่
15 ก.ย. 2563
26
452
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ขอเชิญชวนเกษตรกรและผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่