ตกลง
เตือนภัยการเกษตร ช่วงวันที่ 25-31 กรกฎาคม 2561
25 ก.ค. 2561
122
59
เตือนภัยการเกษตร ช่วงวันที่ 25-31 กรกฎาคม 2561
เตือนภัยการเกษตร ช่วงวันที่ 25-31 กรกฎาคม 2561
เตือนภัยการเกษตร ช่วงวันที่ 25-31 กรกฎาคม 2561

มีฝนฟ้าคะนองกระจายทุกพื้นที่ มะขามเปรี้ยวติดฝักอ่อนหนอนเจาะฝัก  
ผีเสื้อเพศเมียวางไข่เป็นฟองเดี่ยวๆ บนฝักมะขาม ตั้งแต่เริ่มเป็นฝักอ่อนจนกระทั่งฝักแก่และสุก โดยจะวางไข่บนฝักที่มีรอยแตกหรือรอยหักมากกว่าฝักปกติ เพื่อช่วยให้ตัวหนอนที่ฟักออกจากไข่สามารถเจาะเข้าสู่ฝักได้ง่ายขึ้น ฝักอ่อนที่ถูกทาลายจะแห้งลีบ ถ้าเป็นฝักแก่จะกัดกินเนื้อภายในและถ่ายเป็นขุยออกมาอยู่ในฝักมะขาม

รายละเอียดตามเอกสารแนบ