ตกลง
เตือนภัยการเกษตร ช่วงวันที่ 27 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2561
27 มิ.ย. 2561
154
275
เตือนภัยการเกษตร ช่วงวันที่ 27 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2561
เตือนภัยการเกษตร ช่วงวันที่ 27 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2561
เตือนภัยการเกษตร ช่วงวันที่ 27 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2561

อากาศร้อนอบอ้าว ท้องฟ้ามืดครึ้มสลับกับมีแสงแดดจัดบางช่วงของวัน และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ 
หนอนเจาะเข้าไปกัดกินอยู่ภายในดอก ท้าให้ดอกเป็นรอยช้้า เปลี่ยนเป็นสีม่วง เหี่ยวแห้ง และร่วงหล่น

รายละเอียด ตามเอกสารแนบ