จังหวัดสุโขทัย ประกาศ มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย
8 ม.ค. 2563
113
0
จังหวัดสุโขทัยประกาศมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง
จังหวัดสุโขทัย ประกาศ มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย
MOAC Image
MOAC Image
ตกลง